تاریخ ارسال : 96/04/18دوره درمان‌های مبتنی برهیجان EFT
مدرس #همایون_ذوالفقاری‌نیا دانش‌آموخته کارگاه تخصصی دکتر گرینبرگ ازدانشگاه یورک

فرصت ثبت‌نام با شهریه کمتر تا ۲۱ مرداد
شروع از ۱ شهریور۲۰ساعت
اطلاعات بیشتربا ارسال ۹۰۶۶به ۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰ یا از تلگرام زیر

T.me/Tarhinow10


ارسال دیدگاه