رزومه دکتر فروغ ادریسی

(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی)

سوابق تحصیلی:

مقطع رتبه رشته و گرایش سال ورود سال فارغ التحصیلی دانشگاه شهر معدل
کارشناسی 91 روانشناسی بالینی 83 88 شیراز شیراز 17/28
کارشناسی ارشد 2 روانشناسی بالینی 88 90 شیراز شیراز 17/58
دکتری 5 روانشناسی بالینی 90 96 علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 18/55

عناوین پایان نامه:

کارشناسی تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی ظاهری و باطنی با استناد به منابع اسلامی
کارشناسی ارشد نقش پیش­بین خلق­ وخو و جو خانوادگی با واسطه ­گری نظم­ بخشی هیجان بر علائم اضطراب منتشر
دکترا اثربخشی برنامه همگامی با کودک بر اجتماعی سازی هیجانی مادر، کفایت هیجانی و علائم اضطرابی کودکان پیش دبستانی

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

– خانزاده، مصطفی؛ سعیدیان، محسن؛ حسین چاری، مسعود؛ ادریسی، فروغ. (1391). ساختار عاملی و ویژگی­های روان سنجی مقیاس دشواری در نظم بخشی هیجانی. مجله علوم رفتاری. 6 (1)، 96 – 87.

2- سعیدیان اصل، محسن؛ خانزاده، مصطفی؛ حسنی، جعفر؛ ادریسی، فروغ. (1391). ساختار عاملی و ویژگی­های روان سنجی نسخه­ی فارسی مقیاس حالت دلبستگی. مجله پژوهش در سلامت روانشناختی. 6 (1)، 78 – 66.

3- خانزاده، مصطفی؛ ادریسی، فروغ؛ محمدخانی، شهرام؛ سعیدیان، محسن. (1392). بررسی ساختار عاملی و مشخصات روانسنجی مقیاس طرحواره­های هیجانی بر روی دانشجویان. مجله مطالعات روانشناسی بالینی،  3 (11)،  91-120.

4- ادریسی، فروغ؛ خانزاده، مصطفی؛ بحرینیان، عبدالمجید. (1394). مدل ساختاری نظم بخشی هیجانی و علائم اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان، نویسنده: ؛ مجله مطالعات روان شناسی بالینی. 5 (20) 226 – 203.

5- عباسی اصل، مجتبی؛ طهماسبی، سیامک؛ جوادی، سید محمد حسین؛ کریم پور وظیفه خورانی، علیرضا؛ ادریسی، فروغ؛ سلطانی، اسماعیل؛ هاشمی رزینی، سعدالله؛ رحمانی، نادر؛ کریملو، فریبا (1396). بررسی رابطه سبک زندگی رانندگان جوان تهرانی با تصادفات رانندگی. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره. سال 7، 20– 5.

6- Asmaee Majd, S., Seghatoleslam, T., Bahrainian, A., Rasouli-Azad, M., Edrissi, F., Habil, H. (2014). Gender Differences in Patterns of Substance Abuse in Iran. International Medical Journal. 21 (4), 1 – 4.

7- Edrissi. F, Asl Zaker. M. (2018). Islam: A manifest or latent content? In Parker. I, Siddiq. S (EdS), “Islamic Psychoanalysis and Psychoanalytic Islam: Cultural and Clinical Dialogues” (pp.17-29). United Kingdom: Routledge: Taylor & Francis.

8- Edrissi, F., Havighurst, S.S., Aghebati, A., Habibi, M. and Masjedi Arani, A. (2019). A pilot study of the Tuning in to Kids parenting program in Iran for reducing preschool children’s anxiety. Journal of child and family studies. 28 (6), 1695–1702.

9- Edrissi, F., Havighurst, S.S., Aghebati, A., Habibi, M. and Masjedi Arani, A. (in press). The effectiveness of Tuning into Kids (TIK) on maternal emotional styles of mothers of anxious preschool children.

مقالات ارانه شده در کنگره­ها:

1- ارائه مقاله (پوستر) با عنوان ” رابطه­ ی بین ابعاد میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد ادراک درد در سالمندان” در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، اسفند 1389.

2- ارائه مقاله (سخنرانی کوتاه) با عنوان “پایه­ های زیست شناختی دین” در اولین کنگره بین­ المللی روانشناسی، دین و فرهنگ، اردیبهشت 1390.

3- ارایه مقاله با عنوان ” بررسی نقش پیش­ بین مؤلفه­ های خانوادگی بر نگرانی” در سومین کنگره سراسری پژوهش­های روانشناسی بالینی”، اسفند 1390.

4- سخنرانی در برنامه “اختلالات شخصیت” از مباحث برنامه آموزش مداوم جامعه پزشکی، آذر 92، بیمارستان طالقانی

5- سخنرانی در برنامه “درمان­ های موج سوم” از مباحث برنامه آموزش مداوم جامعه پزشکی، آذر 92، بیمارستان طالقانی.

ترجمه کتاب:

1- کتاب غلبه برکمال­خواهی(راهنماي خودياري با استفاده از روش‌هاي شناختي- رفتاري)، رز شافران، سارا اگان، تريسي ويد (2010)، مترجم: سارا کمالي، فروع ادريسي، چاپ پنجم (1397)، انتشارات ارجمند

کتاب برگزیده در بیستمین جشنواره کتاب دانشجویی

2- کتاب فرزندپروری در عصر رسانه، گلوريا دي‌گاتانو، مترجم: فروغ ادریسی، محمدرضا رستمی، چاپ دوم (1394)، انتشارات همشهری

3- کتاب ماتریس ذهن، نویسنده: توماس آگدن (1993)، ویراستاری ترجمه توسط فروغ ادریسی. زیر چاپ توسط انتشارات هنوز

4- کتاب تداعی آزاد: نویسنده: کریستوفر بولاس (2002)، ویراستاری ترجمه توسط فروغ ادریسی. زیر چاپ توسط انتشارات بینش نو

سوابق آموزشی و درمانی

89-90: ارایه خدمات روانشناختی در کلینیک روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

89-90: ارایه خدمات روانشناختی در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز

89-90- ارایه خدمات روانشناختی در خوابگاه­های دخترانه دانشگاه شیراز

90- مدرس کارگاه مهارت­های زندگی برای دانشجویان جدید الورود از طرف مرکز مشاوره دانشگاه شیراز

89: مشاور مجتمع دانشگاهی کازرون به مدت یک نیمسال تحصیلی

89-90: مدرس موسسه دانش نوین در دروس روانشناسی اجتماعی و روانشناسی رشد جهت آمادگی کنکور ارشد فراگیر پیام نور رشته روانشناسی عمومی

90: عضویت در گروه اجرایی برنامه­های روانشناختی بنیاد نخبگان استان فارس و شرکت در فعالیت­هایی مانند: آماده سازی طرح علمی مربوط به غربالگری- تشکیل پرونده سلامت روان برای دانشجویان نخبه؛ تدوین طرح علمی «آموزش مهارت­های زندگی برای نخبگان» که علاوه بر تصویب استانی، به تأیید بنیاد ملی نخبگان رسیده است و به عنوان «طرح ملی» اجرا شد.

92- تدریس درس مهارت­های زندگی برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

91-92- ارائه خدمات روانشناختی در مرکز مشاوره دانشگاه هنر تهران

93- برگزاری کارگاه پیش از ازدواج برای خوابگاه دختران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید بهشتی

92-93- ارائه خدمات روانشناختی در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی

91-94- ارائه خدمات روانشناختی در کلینیک خصوصی سیاووشان

92-93- اینترن روانشناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بیمارستان طالقانی، کلینیک روانشناسی)

96- تدریس در کارگاه  دوره جامع روانکاوی مبتنی بر رویکرد روابط ابژه، بخش تئوری کلاین و آگدن

96- ترجمه پروتکل مداخله همگامی با کودک و تهیه مواد آموزشی آن برای استفاده در ایران

شرکت در کارگاه­ها و سمینارها

89- شرکت در پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان

88-89- شرکت در کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری برگزار شده از طرف انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران با همکاری انستیتو روانپژشکی تهران، به مدت 48 ساعت (مدرس: دکتر حمیدپور)

89- شرکت در کارگاه آموزشی-تخصصی توجه آگاهی به مدت 8 ساعت از طرف انجمن روانشناسی ایران (مدرس: دکتر حمیدپور)

89- شرکت در کارگاه آموزشی رفتاری درمانی دیالکتیک توسط انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران به مدت 16 ساعت (مدرس: دکتر حمیدپور)

90-93: شرکت در کارگاه آموزشی روابط ابژه دکتر محمود دهقانی

92- شرکت در کارگاه آموزشی لیزرل ارائه شده توسط  حمید رامین مهر در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

93-95- شرکت در دوره آموزشی سایکوپاتولوژی از دیدگاه روان­تحلیلی و دوره مقدماتی نظریه­ وینی­کات ارائه شده توسط دکتر افتخار، دکتر نوحه سرا و دکتر مشتاق

93-95- دریافت سوپرویژن گروهی و فردی از دکتر دهقانی با رویکرد ابژه

93- شرکت در اولین کنگره روانکاوی و روان درمانی پویای ایران

95- شرکت در دومین کنگره روانکاوی و روان درمانی پویای ایران و عضو کمیته اجرایی کنگره

95- آموزش مداخله همگامی با کودک توسط دکتر سوفی هویگارست بصورت آنلاین و دریافت سوپرویژن فردی

95-97- برگزاری 6 کارگاه 8 جلسه­ای “همگامی با کودک” برای مادران دارای کودک سنین پیش دبستانی در سراهای محله هفت حوض، مرزداران، شکوفه، گیشا، مهدکودک قند و نبات و مدرسه مشارکتی کودکان دنیا

98- شرکت در سومین کنگره روانکاوی و روان درمانی پویای ایران

طرح پژوهشی

همکار اصلی درطرح پژوهشی “طراحی و اجرای مداخله های روانی- اجتماعی جهت کاهش عوامل خطر تصادفات در نوجوانان و جوانان شهرستان تهران” در سال 91-92، مجری اصلی طرح: سید محمد حسین جوادی و دکتر سیامک طهماسبی

توانایی­ها و مهارت­ها

تسلط بر زبان انگلیسی، آشنایی متوسط با زبان فرانسه و عربی

تسلط بر نرم­افزار آماری SPSS و LISREl