دکترای پزشکی حرفه ای عمومی دانشگاه علوم پزشکی  شهید صدوقی یزد 1381

دانشنامه تخصصی اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1388

شرکت در دوره تکمیلی  آموزشی هیپنوتیزم مقدماتی و پیشرفته انجمن علمی هیپنوتیزم ایران1392-1391

شرکت در دوره تکمیلی  آموزشی طب سوزنی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران1393

مسئول واحد درمان سوئ مصرف مواد کلینیک منطقه 8 شهرداری تهران 1390-1391

مسئول فنی مرکز جامع توانبخشی و اعصاب وروان آرمان حیات 1391-1392

روانپزشک و روان درمانگر مراکز درمانی دانشگاه تهران و مرکزی فرهنگیان

عضو انجمن علمی  روانپزشکان ایران

جهت تعیین وقت با دکتر جلیل فلاح _روانپزشک_ با شماره 88322630 تماس حاصل فرمایید.