رزومه مسعود شریف زاده

کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)  با معدل 18/91

کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه تهران با معدل17/88

کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد

حضور در دوره آموزش درمان هیجان مدار پروفسور گرینبرگ

حضور در دوره آموزش درمان هیجان مدار دکتر ژولیت بکینگ

عضو انستیتو هیجان مدار ایرانیان

برگزاری 6 دوره آموزش صد ساعته هیجان مدار بعنوان مدرس و تسهیلگر نزد دکتر آرش رمضانی

درمانگر هیجان مدار مرکز بهسا

حضور در برنامه شبکه سلامت صدا و سیما به عنوان کارشناس روان شناسی

درمانگر مرکز مشاوره رهنمون (هنرآسای)

درمانگر مرکز مشاوره فراز

همکاری با موسسه هدایت شغلی- تحصیلی فرهیختگان جوان به عنوان مشاور روانشناس

مقاله ISI؛ “اثربخشی معنا درمانی گروهی بر افزایش سختی روانی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی(ره)”

مقاله ” اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر تهران”

همکاری در پژوهش به همراه دکتر پورحسین در پژوهش تاثیر استرس مادران بر سبک های فرزند پروری آنان در سال 1390

عضو شورای مرکزی انجمن علمی بالینی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی سال های 89 و 90

مسئول آزمایشگاه حیوانی دانشکده روان شناسی سال تحصیلی 89-90

qqqIMG_0425