دوره جامع رواندرمانی مبتنی بر شفقت به خود و بهوشیاری

درباره پروژه

دومین دوره جامع رواندرمانی مبتنی برشفقت و بهوشیاری

مدرس:علی فیضی(دانش آموخته دکتر متیو ویلت و راس هریس)
شروع:چهارشنبه ها از 30 مرداد 98
ساعت:۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰(۳۵ساعت)

سر فصل ها :

۱-درآمدی بر رنج و درد: چرا رنج می‌کشیم نقش واکنش به استرس و پاسخ به استرس چیست؟

۲-توجه‌آگاهی چیست و چه اهمیتی دارد؟

۳-پرورش توجه‌آگاهی: آموزش تمرین‌های رسمی و غیررسمی

۴-قدرت شفقت: چرا عشق چاره‌ساز دردهای آدمی است؟

۵-شفقت به خود(self- compassion): مسیری به سوی پرورش سبک دلبستگی ایمن و جبران نقایص روانی مسیر رشد

۶-تجربۀ درونی شفقت: تکنیک‌های شفقت‌ورزی به خود و دیگران در عمل

۷-عناصر عمومی آسیب روانی

۸-تکنیک‌های خاص توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی به خود برای درمان مشکلات هیجانی و عاطفی

۹-راهکار های تخصصی برای متناسب‌سازی تکنیک‌های توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی به خود با نیازهای درمانجویان

۱۰-استفاده از توجه‌آگاهی برای تقویت رابطۀ درمانی و اثر بخشی درمان

۱۰٪تخفیف برای اعضا باشگاه طرحی نو
(به همراه صدورگواهی نامه معتبر به دوزبان)
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر:
آیدی تلگرام: @tarhinow10
09901185710
02188322630
درمانگری با طرحی نو

اطلاعات پروژه

  • آدرس سایت :