روانکاوی فرویدی

درباره پروژه

دوره روانکاوی فرویدی
دکتر علیرضا_طهماسب
از 10 تیر 96
14 جلسه 42 ساعت
اطلاعات بیشتر با ارسال کد 9016 به 02188322630
?درمانگری با طرحی نو

اطلاعات پروژه

  • آدرس سایت :