دوره رسمی کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)

  ?مدرس: دکتر سحر طاهباز ( دانش آموخته دانشگاه تهران،مربی رسمی MBSR در‌کشور) ?گفت و گوهای گروهی و تمرین ارتباط هشیارانه ?آموزش هدایت شده در حوزه‌ی تمرین های مراقبه‌ی هشیاری ?یوگای هشیارانه و حرکات کششی ملایم برای افزایش آگاهی در زندگی روزمره ?موارد تمرین خانگی از جمله سی دی های تمرین هشیاری ?مخاطبین این دوره […]

مشاهده مطلب

دوره رسمی کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)

دوره رسمی کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR) مدرس: دکتر سحر طاهباز ( دانش آموخته دانشگاه تهران، مربی رسمی MBSR در‌کشور) گفت و گوهای گروهی و تمرین ارتباط هشیارانه اموزش هدایت شده در حوزه‌ی تمرین های مراقبه‌ی هشیاری یوگای هشیارانه و حرکات کششی ملایم برای افزایش آگاهی در زندگی روزمره موارد تمرین خانگی از جمله […]

مشاهده مطلب

دوره رسمی کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)

دوره رسمی کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)   مدرس: دکتر سحر طاهباز ( دانش آموخته دانشگاه تهران،مربی رسمی MBSR در‌کشور)   سر فصل های دوره :   1-اموزش مبانی نظری و فیزیولوژیک #بهوشیاری 2-گفت و گوهای گروهی و تمرین ارتباط هشیارانه 3-اموزش هدایت شده در حوزه‌ی تمرین های مراقبه‌ی هشیاری 4-یوگای هشیارانه و حرکات […]

مشاهده مطلب

دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)

دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)   مدرس: دکتر سحر طاهباز ( دانش آموخته دانشگاه تهران،مربی رسمی MBSR در‌کشور)   سر فصل های دوره :   1-اموزش مبانی نظری و فیزیولوژیک #بهوشیاری 2-گفت و گوهای گروهی و تمرین ارتباط هشیارانه 3-اموزش هدایت شده در حوزه‌ی تمرین های مراقبه‌ی هشیاری 4-یوگای هشیارانه و حرکات کششی […]

مشاهده مطلب

دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری MBSR

  دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR) مدرس:دکتر سحرطاهباز(دانش آموخته دانشگاه تهران،مربی رسمیMBSR در کشور) سر فصل ها: 1-آموزش مبانی نظری و فیزیولوژیک بهوشیاری 2-گفت و گوهای گروهی و تمرین ارتباط هشیارانه 3-آموزش هدایت شده در حوزه‌ی تمرین های مراقبه‌ی هشیاری 4-یوگای هشیارانه و حرکات کششی ملایم برای افزایش آگاهی در زندگی روزمره 5-آموزش […]

مشاهده مطلب