دوره جامع رواندرمانی معطوف به انتقال ( TFP)

دوره جامع‌ رواندرمانی معطوف به انتقال (Transference Focused Psychotherapy (TFP مدرس: دکتر هما صادقی (روانپزشک، دانش آموخته پروفسور کرنبرگ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ) سرفصل های دوره: 1-سازمان شخصیت بهنجار ( نگاه رشدی / نظریه روابط ابژه) 2- سازمان شخصیت مرزی 3-رواندرمانی معطوف به انتقال برای بیماران مرزی و نتایج تحقیقات اثر […]

مشاهده مطلب

دوره جامع رواندرمانی معطوف به انتقال (TFP)

دوره جامع رواندرمانی معطوف به انتقال (TFP) Transference Focused Psychotherapy مدرس: دکتر هما صادقی (روانپزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ) سرفصل های دوره  Normal personality organization (developmental view/object relations theory)  Borderline personality organization Transference focused psychotherapy for borderline patients- research based results  Strategies of TFP Assessment phase- treatment frame  Techniques of treatment- […]

مشاهده مطلب