منابع پیشنهادی برای کنکور کارشناسی ارشد روان‌شناسی

منابع پیشنهادی برای کنکور کارشناسی ارشد روان‌شناسی 1-    روان شناسی بالینی (بالینی، بالینی کودک، روانشناسی خانواده درمانی) 2-    روان شناسی عمومی   متن زیر منابع پیشنهادی رتبه های برتر کنکور برای رشته های روانشناسی بالینی و عمومی است. توجه داشته باشید که منابع روانشناسی بالینی و عمومی تنها در یک درس متفاوت است.   محمد […]

مشاهده مطلب