مقاله زندگی و کار ویلفرد بیون

مقاله زندگی و کار ویلفرد بیون نویسنده: کریس ماوسون مترجم: راحله زمانی

مشاهده مطلب

دوره جامع روانکاوی با رویکرد روابط ابژه

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی طرحی نو برگزار می کند: دوره جامع روانکاوی با رویکرد روابط ابژه (با امکان برگزاری آنلاین در سراسر شهر های ایران) مدرس: دکتر محمود دهقانی (روان شناسی بالینی و عضو هیئت علمی انستیتو روان پزشکی تهران) پنج شنبه ها از ساعت 16 الی 20 شروع دوره از 10 اردیبهشت […]

مشاهده مطلب