بهوشیاری

احساسات را حس کنید «چگونه از حالت های عمیق ذهنی خود هشیار باشیم؟».شما میتوانید احساسات خود را حس کنید.از احساسات آگاه باشید و با بردباری در انتظار بمانید تا همه چیز به سطح بیاید.زور نزنید ،بگذارید ذهن آرام باشد. شادکامی،داشتن ذهی آرام و کاملا هشیار بودن است.چنان هشیار که هیچ فکری و حسی از «من» […]

مشاهده مطلب