دوره جامع تربیت درمانگر طرحواره درمانی

🖊مدرس: دکتر ماندانا شعبان (دانش آموخته مستقیم دکتر جفری یانگ ، مدرس دانشگاه) 💠سر فصل‌های دوره: 🔻آشنايي با مباني نظري طرحواره درماني 🔻شناخت طرحواره ها 🔻مصاحبه باليني بر اساس رويكرد طرحواره درماني 🔻سنجش و ارزيابي طرحواره ها و سبك هاي مقابله اي 🔻تشخيص فرمولبندي موردي مراجع 🔻رابطه درماني بر اساس فرمولبندي مراجع 🔻تكنيك هاي شناختي، […]

مشاهده مطلب