دوره ارزیابی شخصیت SWAP

دوره ارزیابی شخصیت SWAP 🖊مدرس: دکتر سحر طاهباز ( دانش آموخته دانشگاه تهران،از مترجمین و گردآورندگان پکیج SWAP در ایران) 💠سرفصل های دوره: 🔺آشنایی با انواع روشهای طبقه بندی اختلالات شخصیت 🔺آشنایی با روش Q-sort 🔺آشنایی با مصاحبه نیمه ساختاریافته SWAP 🔺آشنایی با نحوه طبقه بندی کردن کارتها در SWAP 🔺آشنایی با نرم افزار SWAP […]

مشاهده مطلب