تاریخ ارسال : ۹۸/۰۹/۰۲احساسات را حس کنید
«چگونه از حالت های عمیق ذهنی خود هشیار باشیم؟».شما میتوانید احساسات خود را حس کنید.از احساسات آگاه باشید و با بردباری در انتظار بمانید تا همه چیز به سطح بیاید.زور نزنید ،بگذارید ذهن آرام باشد.
شادکامی،داشتن ذهی آرام و کاملا هشیار بودن است.چنان هشیار که هیچ فکری و حسی از «من» نیز نباشد.این شادی هنگامی می‌آید که تمامی افکار گذشته و آینده متوقف شوند.نه منی، نه دیروزی، نه فردایی،نه برنامه ای. در چنین لحظه بی‌زمانی،منی که این شعف را تجربه می‌کند،وجود ندارد.

تنها شادی است.شادی واقعی دلیل ندارد.وقتی شما واقعا شادید(بدون احساسی از من)نمیتوانید بگویید:
«شادم چون….».اگر تلاش کنید شاد باشید،حتما شکست خواهید خورد.شادی حقیقی بدون دعوت می‌آید.

منبع: برف در تابستان
?نویسنده: سایاداو یو جوتیکا
?ترجمه :دکتر نیما قربانی
به زودی:
«بهوشیاری در‌ رواندرمانی پویشی»
درمانگری با طرحی نو


ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.