تاریخ ارسال : ۹۳/۰۲/۱۸کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
روان درمانگر و گروه درمانگر اگزیستانسیال
– دانش آموخته کنسرواتوار موسیقی تهران 


– بنیانگذار و مدیرمسول مجله روان آنلاین www.ravanonline.com 
– مدیریت فروشگاه اینترنتی روان آنلاین (اولین و جامع ترین وب سایت اینترنتی کشور، به منظور فروش کلیه محصولات روانشناسی) www.ravanonline.com/shop
– رییس سابق باشگاه دانشجویی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران 
– عضو هیئت مدیره شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران
– دانش آموخته مستقیم کارگاه “برنامه شناختی رفتاری کاهش و ابقا وزن” همراه با دریافت گواهینامه از پروفسور جودیت بک 
– دریافت گواهینامه “کارگاه آموزشی گروه درمانی برای بیماران بستری؛ راه اندازی، اجرا و اداره” دکتر معصومه نام آور استاد کالج کمریج، ماساچوست
– شرکت در دوره های گروه درمانی “دکتر صنعتی”در محل بیمارستان روزبه
– دریافت گواهینامه از انستیتو ویکتور فرانکل (وین) جهت شرکت در کارگاه آموزشی “معنی درمانی” پروفسور دکتر پیشیار
– برگزاری ۵ دوره معادل ۵۸ ساعت کارگاه آموزشی با عنوان “گروه درمانی چاقی” و “مقدمات و مبانی گروه درمانی” در محل بنیاد روان شناسی جامعه و مرکز مشاوره روان مهر / بهار و تابستان ۹۱
– برگزاری ۳ ساعت کارگاه آموزشی “درمان چاقی در مسیر روانشناسی” در مرکز مشاوره روان مهر / زمستان ۹۱
– برگزاری ۶ ساعت کارگاه “مقدمات و مبانی گروه درمانی” در انجمن روانشناسی اجتماعی ایران – تهران / تابستان ۹۱
– برگزاری ۸ ساعت کارگاه “گروه درمانی روابط بین فردی” در انجمن روانشناسی اجتماعی ایران – تهران / زمستان ۹۱
– برگزاری ۸ ساعت کارگاه گروه درمانی روابط بین فردی در انجمن روانشناسی اجتماعی ایران- اصفهان / زمستان ۹۱
– برگزاری ۱۲ ساعت کارگاه گروه درمانی اضطراب اجتماعی در کلینک دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران با همکاری آقای شفیعی فرد / زمستان ۹۱
– برگزاری ۱۲ ساعت کارگاه به سازی رابطه ها در مرکز فرهنگی سلاله وابسته به شهرداری تهران / بهار ۹۲
– برگزاری دوره جامع تربیت گروه درمانگر همراه با سوپرویژن از تابستان ۹۲/ اساتید مدعو، دکتر تاجیک اسماعیلی و دکتر سامان توکلی
– برگزاری ۲۱ ساعت کارگاه گروه درمانی روابط بین فردی با تاکید بر رویکرد یالوم
– برگزاری ۶ ساعت کارگاه گروه درمانی به همت موسسه روانشناسی دانشگاه تهران در شهر قم
– برگزاری ۱۶۶ ساعت دوره سوپرویژنی گروه درمانی وجودی

– کارشناس برنامه یک فنجان آرامش/ شبکه 5


ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.