e9387251-f08e-4a34-ae3e-9bbaabc8207d

معرفی دوره

دوره آموزشی روان درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش

مدرس : دکتر علی فیضی (رزومه)
(دانش‌آموخته دوره‌های معتبر اکت)
از ۵ اردیبهشت
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷.۳۰ الی ۲۰.۳۰
ثبت‌نام ازتلگرام @Tarhinow10
02188322630

 یادداشت های زیر جهت آشنایی بیشتر با دوره توصیه می شود.

چرا باید اکت را بیاموزیم؟

سرفصل های دوره