دوره آموزشی درمانهای متمرکز بر هیجان سطح 2 (EFT)

درباره پروژه

دوره آموزشی درمانهای متمرکز بر هیجان سطح 2 (EFT)

مدرس همایون ذوالفقاری نیا دانش آموخته کارگاه دکتر گرینبرگ از دانشگاه یورک کانادا

از 13 مهرماه 96 به مدت  16 ساعت

اطلاعات بیشتر با ارسال 9086 به 02188322630 یا از تلگرام  tarhinow10@

اطلاعات پروژه

  • آدرس سایت :