دوره روانکاوی با رویکرد روابط ابژه  

درباره پروژه

دوره روانکاوی با رویکرد روابط ابژه
?مدرسین:
۱-دکتر فروغ ادریسی(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران )
۲-دکتر مهدیه تویسرکانی (دکتری روانشناسی بالینی)

پنجشنبه ها از ساعت ۱۰الی ۱۴
(۱۰ جلسه/۴۰ ساعت)
حضوری و #آنلاین ?
تاریخ شروع: ۱۱ اردیبهشت ۹۹

مهلت ثبت نام با شهریه کمتر: ۸ اسفند۹۸
پرداخت شهریه به صورت اقساط

(به همراه صدور #گواهی نامه معتبر به دو زبان)?
(کلیه اعضا باشگاه طرحی نو از ۱۰٪تخفیف برخوردار هستند.)
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: @tarhinow10
phone: 09901185710
phone: 02188322631

 

سرفصل های  دوره روانکاوی با رویکرد روابط ابژه

جلسه اول :(بررسی اصطلاحات و مفاهیم اصلی)
ابژه، بازنمایی، ساختار، سرکوب و دوپاره سازی، ماهیت و شکل‌گیری ساختارهای روانی، تعارض‌‌ و ظهور آن در درمان.‌

جلسه دوم (فروید)
نظریه سایق، دیدگاه توپوگرافیک، دیدگاه ساختاری، شکل گیری سیمپتم، رشد روانی جنسی.

جلسه سوم (فروید)
آسیب شناسی و درمان هیستریا، وسواس، فوبیا.

جلسه چهارم (وینیکات)
محیط و غریزه، خلاقیت بنیادی، مادر به اندازه کافی خوب، خود واقعی و خود دروغین، فرآیندهای رشد و مراقبت مادرانه، سه ظرفیت اساسی تنها بودن، نگرانی، و بازی، فضای انتقالی/ابژه انتقالی

جلسه پنجم (وینیکات)
آسیب‌شناسی دوره وابستگی مطلق، آسیب شناسی دوره وابستگی نسبی، درمان

جلسه ششم (کلاین)
فروید و کلاین، فانتزی، دیدگاه کلاین درباره نظریه سایق و ابژه، موضع پارانویید اسکیزویید، موضع افسرده

جلسه هفتم (کلاین)
عقده ادیپ، ایگو و سوپرایگو، آسیب شناسی روانی

جلسه هشتم (کلاین)
ادامه آسیب شناسی روانی و درمان

جلسه نهم (بیون)
همانند سازی فرافکنانه، ظرف و مظروف، عناصر الفا و بتا، تفاوت دیدگاه بیون با کلاین

جلسه دهم (آگدن)
خوانش متفاوت اگدن از نظریه کلاین و بیون، موضوع سوم تحلیلی، سوبژکتیویتی و موضع مابین پارانویید اسکیزویید و موضوع افسرده، موضع اتیستیک-همجوار

اطلاعات پروژه

  • آدرس سایت :