دوره ارزیابی شخصیت SWAP

دوره ارزیابی شخصیت SWAP ?مدرس: دکتر سحر طاهباز ( دانش آموخته دانشگاه تهران،از مترجمین و گردآورندگان پکیج SWAP در ایران) ?سرفصل های دوره: ?آشنایی با انواع روشهای طبقه بندی اختلالات شخصیت ?آشنایی با روش Q-sort ?آشنایی با مصاحبه نیمه ساختاریافته SWAP ?آشنایی با نحوه طبقه بندی کردن کارتها در SWAP ?آشنایی با نرم افزار SWAP […]

مشاهده مطلب