حمیدرضا ساسان‌فر/ روانشناسی بدون اخلاق و اقتصاد

بزرگترین خدمت به رفع هر مشکل این است که خودمان به قسمتی از این مشکل تبدیل نشویم. همیشه بر این باورم که روانشناسی بیش از آنچه یک شغل باشد یک شیوه ی زندگی مبتنی بر انسان دوستی و علاقه به آدمیان است و ورود به این حرفه فقط به قصد درآمد و کسب ثروت راهی […]

مشاهده مطلب