راه‌اندازی پروفایل توئیتری و صفحه‌ی گوگل‌پلاس مرکز مشاوره طرحی نو

پروفایل توئیتری و صفحه‌ی گوگل‌پلاس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو راه‌اندازی شد. شما می‌توانید با پیگیری پروفایل‌های مجازی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو، از کارگاه‌ها و همایش‌ها، و نیز مطالب کاربردی این مرکز بهره‌مند شوید.  آدرس پروفایل توئیتر: https://twitter.com/TarhiNow  آدرس صفحه‌ی گوگل پلاس: https://plus.google.com/113909126214052315855/posts  

مشاهده مطلب