صفحه‌ی مرکز مشاوره‌ی طرحی نو در لینکدین

صفحه‌ی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو در شبکه‌ی اجتماعی لینکدین راه‌اندازی شد. برای دنبال کردن فعالیت‌های این مرکز، از جمله کارگاه‌ها و همایش‌ها و نیز برای خواندن نکته‌های درمانی برای متخصصان روانشناسی، این صفحه را در لینکدین پیگیری کنید. آدرس صفحه‌ی لینکدین مرکز مشاوره طرحی نو: bit.ly/1hWkUxl

مشاهده مطلب