درمان‌های متمرکز بر هیجان

دوره درمان‌های مبتنی برهیجان EFT مدرس #همایون_ذوالفقاری‌نیا دانش‌آموخته کارگاه تخصصی دکتر گرینبرگ ازدانشگاه یورک فرصت ثبت‌نام با شهریه کمتر تا ۲۱ مرداد شروع از ۱ شهریور۲۰ساعت اطلاعات بیشتربا ارسال ۹۰۶۶به ۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰ یا از تلگرام زیر T.me/Tarhinow10

مشاهده مطلب