مردانگی در اندیشه یونگ

مردانگی در اندیشه یونگ مدرس:دکتر #الهام_درستیان پیش ثبت‌نام ارسال کد ۹۱۴۶ به ۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰ شروع دوره از ۲۳ آبان ۹۶ ⚘زندگی بهتر “طرحی‌نو” می‌خواهد.

مشاهده مطلب

زنانگی در اندیشه یونگ

زنانگی در اندیشه یونگ مدرس:دکتر #الهام_درستیان ثبت‌نام با شهریه کمتر تا ۲۴تیر پیش ثبت‌نام ارسال کد۹۶۰۱ به ۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰ ⚘زندگی بهتر “طرحی‌نو” می‌خواهد.

مشاهده مطلب