من آرین سلیمی، کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و روان درمانگر تحلیلی هستم. رویکردم برای روان درمانگری، ملهم از روانکاوی معاصر است. رویکردی که در پی ایجاد اتمسفری امن، قابل اعتماد و همدلانه است که در آن افراد بتوانند راحت تر و آزادتر خودشان و احساساتشان را تجربه کنند. علاوه بر رسیدن به بینش و کشف ابعاد ناشناخته و پنهان که هدف روانکاوی در گذشته بوده، روانکاوی معاصر به دنبال ایجاد تجربه و رابطه ای جدید، امن، انسانی برای مراجعان است. من متاثر از رویکردهای تحلیلی معاصر (روانکاوی میان فردی و روانکاوی ارتباطی) هستم، که هر مراجعی را منحصر به فرد و هر درمانی را تکرار نشدنی می داند.

در ادامه برای آنکه بیشتر با کار من آشنا بشوید، به طور مختصر هریک از روانکاوان معاصر را برای شما معرفی خواهم کرد.

 

“هری استک سالیوان”

سالیوان از روانکاوان نئو فرویدی به حساب می آید که بنیان گذار روانکاوی میان فردی است. وی معتقد است که شخصیت درون روابط میان فردی پیچیده حیات پیدا می کند. سالیوان در زمینه ی شناخت اختلالات سایکوتیک کمک بسیاری به روانکاوی کرد.

 

“استفان میچل”

میچل روانکاوی معاصر می باشد که به کمک جی گرینبرگ در سال 1983 روانکاوی ارتباطی را بنیان گذاشت. روانکاوی ارتباطی، شخصیت فرد را در رابطه با والدین و دیگر افراد مهم زندگی اش در نظر می گیرند و نه به صورت منفرد و ایزوله. در زمینه ی درمان، تاکید آن ها به روی ساختن رابطه ای اصیل و واقعی و زنده برای مراجع است. این مکتب تاثیری بسیاری از روانکاوی روابط ابژه ای و روانکاوی میان فردی گرفته است.

“ادگار لونسون”

لونسون از پیشگامان روانکاوی میان فردی معاصر امریکا در انستیتو روانکاوی وایت می باشد. وی به ابعاد واقعی رابطه ی روانکاو با مراجع تاکید می کند. تاکید وی به روی مشارکت روانکاو در ساختن حقیقتی مشترک با مراجع است. وی تصور ما از انتقال، انتقال متقابل و enactment و واپس روی را متحول ساخت.

“فیلیپ برومبرگ”

برومبرگ از روانکاوان مشهور میان فردی امریکا در انستیتو روانکاوی وایت می باشد و همچنین از اعضای اصلی و هیئت ویراستار مجله ی مشهور contemporary psychoanalysis است. وی با معرفی دوباره ی مکانیزم تجزیه و ارتباط آن با واپس روی، و ابعاد سالم و طبیعی این دو برای تحول و رشد مراجع، انقلابی در روانکاوی بپا کرد.

“لوییس آرون”

روانکاو امریکایی و از بنیانگذاران روانکاوی ارتباطی، مدیر بخش دوره ی پسا دکترای روان درمانی و روانکاوی در دانشگاه نیویورک و همچنین رئیس انجمن بین المللی روانکاوی ارتباطی است. وی برداشت روانکاوی از انتقال متقابل و سابژکتیویته ی روانکاو را عوض کرد.

“دانل استرن”

از روانکاوان مشهور میان فردی معاصر است و با استفاده از هرمنوتیک و آثار فیلسوف مشهور آلمانی، گادامر، روانکاوی هرمنوتیکی خود را پایه گذاری کرد.

“دارلن اهرنبرگ”

از روانکاوان انستیتو روانکاوی وایت و شاگردان ادگار لونسون می باشد. وی در زمینه صمیمیت، خود-افشایی، طبیعت مشارکت روانکاو در درمان، مقالات و نوشته های متعددی دارد.

 

در حال حاضر در  مرکز طرحی نو مشغول به کار هستم، شما می توانید برای دریافت وقت ملاقات با شماره 1-88322630 تماس بگیرید. چون در حال حاضر هم در شعبه مرکزی طرحی نو در خیابان سمیه و هم در شعبه غرب واقع در منطقه پونک مشغول هستم، لطفا هنگام تماس ذکر بفرمایید که در کدام شعبه تمایل به دریافت وقت دارید.

همچنین امکان برگزاری جلسات غیر حضوری برای افراد مقیم خارج کشور و کلیه افرادی که امکان مراجعه حضوری ندارند، فراهم است.