روابط ابژه

درباره پروژه

کارگاه روابط ابژه گرین،اگدن،بولاس،بکال،کرنبرگ،کوهات،
وینی‌کات،فربرن،کلاین
با تدریس اساتید منتخب
۴۰ساعت٬از۲۳ آذر،پنجشنبه‌ها از ساعت۱۳الی۱۷
ثبت‌نام با ارسال کد۹۱۳۶به۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰

اطلاعات پروژه

  • آدرس سایت :