روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP

درباره پروژه

دوره روان‌پویشی فشرده کوتاه مدت ISTDP
دکتر #علیرضا_طهماسب
از ۱۵ مرداد ۹۶
۱۵ جلسه ۴۵ ساعت

ثبت‌نام با شهریه کمتر تا ۳۱ تیر

اطلاعات بیشتر با ارسال کد ۹۰۴۶ به ۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰
?درمانگری با طرحی نو
@TarhinowChannel

اطلاعات پروژه

  • آدرس سایت :