روان درمانی اگزیستانسیال

درباره پروژه

روان درمانی اگزیستانسیال،
(هایدگر و روان درمانی)
حمیدرضا ساسان فر
از 27 مرداد 96
3 جلسه 12 ساعت
اطلاعات بیشتر با ارسال کد 9026 به 02188322630
?درمانگری با طرحی نو

اطلاعات پروژه

  • آدرس سایت :