روان درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش

درباره پروژه

دوره درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ACT
مدرس: #علی_فیضی
از 4 مرداد 96
5 جلسه 15 ساعت
اطلاعات بیشتر با ارسال کد 9036 به 02188322630
?درمانگری با طرحی نو

اطلاعات پروژه

  • آدرس سایت :