دوره رسمی کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)

دوره رسمی کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR) مدرس: دکتر سحر طاهباز ( دانش آموخته دانشگاه تهران، مربی رسمی MBSR در‌کشور) گفت و گوهای گروهی و تمرین ارتباط هشیارانه اموزش هدایت شده در حوزه‌ی تمرین های مراقبه‌ی هشیاری یوگای هشیارانه و حرکات کششی ملایم برای افزایش آگاهی در زندگی روزمره موارد تمرین خانگی از جمله […]

مشاهده مطلب

دوره جامع رواندرمانی معطوف به انتقال ( TFP)

دوره جامع‌ رواندرمانی معطوف به انتقال (Transference Focused Psychotherapy (TFP مدرس: دکتر هما صادقی (روانپزشک، دانش آموخته پروفسور کرنبرگ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ) سرفصل های دوره: 1-سازمان شخصیت بهنجار ( نگاه رشدی / نظریه روابط ابژه) 2- سازمان شخصیت مرزی 3-رواندرمانی معطوف به انتقال برای بیماران مرزی و نتایج تحقیقات اثر […]

مشاهده مطلب

دوره جامع رواندرمانی مبتنی بر شفقت به‌ خود و بهوشیاری

دوره جامع رواندرمانی مبتنی بر شفقت به‌ خود و بهوشیاری مدرس: دکترعلی‌فیضی (دانش آموخته دکتر راس هریس و استیون هیز ) سر فصل ها: ۱-درآمدی بر رنج و درد: چرا رنج می‌کشیم نقش واکنش به استرس و پاسخ به استرس چیست؟ ۲-بهوشیاری چیست و چه اهمیتی دارد؟ ۳-پرورش بهوشیاری: آموزش تمرین‌های رسمی و غیررسمی بهوشیاری […]

مشاهده مطلب

دوره جامع تربیت درمانگر ISTDP

دوره جامع تربیت درمانگر ISTDP (رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت) مدرس: دکتر حامد علی‌آقایی (درمانگر رسمی انجمن درمان‌های پویشی تجربه‌ای IEDTA از کشور آلمان -سوپروایزرِ تحت آموزش و دستیار دکتر ژوزت تِن هاوه) سرفصل‌های دوره‌: ?پیشینه و زیربنای نظری رویکردهای جدید روانپویشی: روان‌کاوی، روانشناسی ایگو، روابط موضوعی، نظریه دلبستگی و … ?صورت‌بندی روانپویشی آسیب‌شناسی […]

مشاهده مطلب

دوره رسمی کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)

دوره رسمی کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)   مدرس: دکتر سحر طاهباز ( دانش آموخته دانشگاه تهران،مربی رسمی MBSR در‌کشور)   سر فصل های دوره :   1-اموزش مبانی نظری و فیزیولوژیک #بهوشیاری 2-گفت و گوهای گروهی و تمرین ارتباط هشیارانه 3-اموزش هدایت شده در حوزه‌ی تمرین های مراقبه‌ی هشیاری 4-یوگای هشیارانه و حرکات […]

مشاهده مطلب

دوره جامع بهوشیاری در ISTDP

دوره بهوشیاری در ISTDP مدرس: دکتر سحر طاهباز ( دانش آموخته دانشگاه تهران،مربی رسمی MBSR در‌کشور)   سرفصل های دوره: تئوری ارتباط بهوشیاری و istdp بهوشیاری در تنظیم اضطراب بیمار بهوشیاری در خنثی کردن مکانیسم های دفاعی (اصلی ترین دفاع ها) بهوشیاری در تحمل احساسات ناهشیار مکانیسم های دفاعی حساس و نیازمند توجه در تمرین […]

مشاهده مطلب

دوره جامع روانکاوی با رویکرد روابط ابژه

دوره روانکاوی با رویکرد روابط ابژه ?مدرسین: ۱-دکتر فروغ ادریسی(دکتری روانشناسی بالینی ) ۲-دکتر مهدیه تویسرکانی (دکتری روانشناسی بالینی) سرفصل های دوره: جلسه اول :(بررسی اصطلاحات و مفاهیم اصلی) ابژه، بازنمایی، ساختار، سرکوب و دوپاره سازی، ماهیت و شکل‌گیری ساختارهای روانی، تعارض‌‌ و ظهور آن در درمان.‌ جلسه دوم (فروید) نظریه سایق، دیدگاه توپوگرافیک، دیدگاه […]

مشاهده مطلب

دوره جامع تربیت درمانگر ACT

دوره جامع تربیت درمانگر ACT (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) مدرس: دکترعلی‌فیضی (دانش آموخته دکتر راس‌هریس و استیون هیز ) سرفصل های دوره: 1-آشنایی با الگوی ACT سنتی با تکیه بر جدیدترین منابع آموزشی و درسگفتارهای دکتر استیون هیز و دکتر راس هریس 2-مدل انعطاف پذیری روانشناختی، مفهوم‌پردازی در مورد ACT، 3-ارزیابی انعطاف پذیری […]

مشاهده مطلب

دوره جامع رواندرمانی مبتنی بر شفقت به خود و بهوشیاری

دوره جامع رواندرمانی مبتنی بر شفقت به خود و بهوشیاری مدرس: دکترعلی‌فیضی (دانش آموخته دکتر #راس_هریس و #استیون_هیز )   سر فصل ها: ۱-درآمدی بر رنج و درد: چرا رنج می‌کشیم نقش واکنش به استرس و پاسخ به استرس چیست؟ ۲-بهوشیاری چیست و چه اهمیتی دارد؟ ۳-پرورش بهوشیاری: آموزش تمرین‌های رسمی و غیررسمی بهوشیاری ۴-قدرت […]

مشاهده مطلب

دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)

دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)   مدرس: دکتر سحر طاهباز ( دانش آموخته دانشگاه تهران،مربی رسمی MBSR در‌کشور)   سر فصل های دوره :   1-اموزش مبانی نظری و فیزیولوژیک #بهوشیاری 2-گفت و گوهای گروهی و تمرین ارتباط هشیارانه 3-اموزش هدایت شده در حوزه‌ی تمرین های مراقبه‌ی هشیاری 4-یوگای هشیارانه و حرکات کششی […]

مشاهده مطلب