رزومه دکتر ماندانا شعبان


دکترماندانا شعبان، روانشناس و استاد دانشگاه، نیمی از فعالیت حرفه ای خود را در درمان مراجعین و نیمی از آن را به آموزش روان درمانگران می پردازند. ایشان عضو انجمن بین المللی طرحواره درمانی می باشند.

اطلاعات تحصیلی


دکتری روانشناسی از دانشگاه الزهرا/ کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی/ کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

علاقه مندی های پژوهشی


تنظیم هیجان، طرحواره درمانی ، مطالعات بین فرهنگی، آلکسی تایمیا و اختلالات شخصیت

تجارب شغلی


کارشناس صدا و سیما
برگزاری کارگاه طرحواره درمانی ویژه روانشناسان در اصفهان، یزد، کرمان ، اهواز و غیره به دعوت مراکز مشاوره و دانشگاهها
مدرس دانشگاه
انجام مصاحبه ی بالینی ساختاریافته و انجام و تحلیل آزمون های روانی در بیمارستان اعصاب و روان ۲۲ بهمن قزوین.
برگزاری بیش از ۴۵ دوره گروه درمانی با موضوعات مختلف طرحواره درمانی، فرزندپروری، روابط زناشویی و اضطراب و وسواس
برگزاری دوره درمان شناختی رفتاری برای متخصصان در جهاددانشگاهی دانشگاه الزهرا
برگزاری دوره درمان کارآمدی هیجان در کلینیک روان شناسی پردیس سلامت برای متخصصان
برگزاری دوره طرحواره درمانی برای اختلال شخصیت مرزی برای متخصصان در جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا
برگزاری کارگاه طرحواره درمانی برای متخصصان در جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا
برگزاری کارگاه طرحواره درمانی به دعوت کلینیک های روانشناسی و دانشگاهها در اصفهان، کرمان، اهواز، یزد و …
سابقه مشاوره و روان درمانی در کلینیک روانشناسی همراز و اردیبهشت و جهاد دانشگاهی الزهرا

تجربیات سازمانی


مدرس دانشگاه الزهرا(س)
عضویت انجمن روان شناسی ایران
عضویت سازمان نظام روان شناسی
عضویت انجمن بین المللی طرحواره درمانی
عضویت انجمن علمی روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
.ویراستار مجله ی مطالعات روان شناسی در دانشگاه شهید بهشتی
عضو تیم اجرایی برگزاری همایش یادمان دکتر پریرخ دادستان در دانشگاه شهید بهشتی
.عضو تیم اجرایی دومین کنفرانس دانشجویان روان شناسی ایران
عضو تیم اجرایی طرح پرسشنامه اختلال یادگیری خواندن توسط دکتر پور اعتماد
برگزاری ژورنال کلاب با موضوع: رفتاردرمانی دیالکتیک و طرحواره درمانی در درمان اختلال شخصیت مرزی: عقلانی سازی به عنوان فاکتور مشترک، دانشگاه الزهرا، آذر ۹۵

مقالات و کتاب ها


اثربخشي آموزش حل مساله بر شادكامي معتادان به آمفتامين، بيوك تاجري، انوشه، اسدي، بهادران، ماندانا شعبان، قبادپور،ولي زاده، Iranian journal of health paychology
اثربخشي طرحواره درماني براي درمان طرحواره هاي درمانگران، ماندانا شعبان، مهرانگيز پيوسته گر، زهره خسروي، فصلنامه علوم روانشناختي
اثربخشی طرحواره درمانی زوجین بر الگوی ارتباطی زوجین، شعبان، ماندانا.، عامری، فریده
اثر بخشی آموزش نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش هیجان منفی در افراد با تیپ شخصیت D، شعبان،ماندانا .،شمس اسفندآباد، ،حسن.،شهیدی.،شهریار، ارایه به شکل سخنرانی ،سومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران،۱۳۹۵
مکانیزم های دفاعی در افراد سیگاری و غیر سیگاری، اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم اجتماعی، مرداد، ،۱۳۹۵.
فراوانی اختلالات شخصیت خوشه ی ج در افراد با تیپ شخصیت D،احمدی،شعبان، همایش های بین المللی چالش های نوین در مشاوره و روان شناسی، مرودشت،،۱۳۹۴
.اثر بخشی آموزش نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر تنظیم هیجان در افراد با تیپ شخصیتD شعبان،ماندانا .،شمس اسفندآباد،حسن.،شهیدی.،شهریار،فصلنامه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی،۱۳۹۵
اثربخشی گروه درمانی طرحواره مدار بر کاهش آلکسی تایمیا در افراد با اختلال شخصیت وسواسی جبری، شعبان، ماندانا، ارایه به صورت سخنرانی در کنفرانس بین المللی طرحواره درمانی,۱۳۹۷
شکستن الگوهای غلط ارتباطی(برای زوجین)، شعبان، ماندانا و آل یاسین، مروارید، انتشارات هامون،۱۳۹۷
کتاب کارآمدی هیجان،مهری نژاد، ابولقاسم.، شعبان،ماندانا.، حسنی، سارا. انتشاران آوای نور،۱۳۹۶