دوره جامع آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

درباره پروژه

دوره جامع آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

“آنلاین و حضوری”

مدرس: دکتر مژگان صلواتی

تاریخ برگزاری: از 14 تیر ماه

زمان: دوشنبه ها، ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰

تعداد جلسات: ۱6جلسه،۴8ساعت

تلفن ثبت نام: 02188322630

پیش ثبت نام با ارسال کد 9511 به 02188322630

اطلاعات پروژه

  • آدرس سایت :