دوره جامع رواندرمانی مبتنی بر شفقت و مایندفولنس

درباره پروژه

اولین دوره جامع رواندرمانی مبتنی برشفقت و مایندفولنس(تمرین های عملی برای درمانگران)

مدرس:علی فیضی(دانش آموخته دکتر متیو ویلت و راس هریس)
شروع:چهارشنبه ها از ۲۲ خرداد۹۸
ساعت:۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰(۳۵ساعت)
۵۰هزارتومان تخفیف برای ثبت نام تا۱خرداد
۱۰٪تخفیف برای اعضا باشگاه طرحی نو
(به همراه صدورگواهی نامه معتبر به دوزبان)
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر:
آیدی تلگرام: @tarhinow10
09901185710
02188322630
درمانگری با طرحی نو

اطلاعات پروژه

  • آدرس سایت :