دوره جامع تربیت درمانگر هیجان مدار (EFT) با تمرکز بر زوج درمانی

? دوره جامع تربیت درمانگر هیجان مدار (EFT) با تمرکز بر زوج درمانی ? طرحی‌نو‌ با همکاری موسسه بین المللی هیجان مدار ایران – مورد تایید انجمن بین‌المللی ICEEFT – برگزار می‌کند: ⚜️مدرسان : ▪️دکتر عذرا اعتمادی : درمانگر رسمی آیسفت کانادا تحت مدیریت سوزان جانسون، عضو برد تخصصی انجمن هیجان مدار ایران (ایرفت) — […]

مشاهده مطلب

دوره آموزشی درمانهای متمرکز بر هیجان سطح 2 (EFT)

دوره آموزشی درمانهای متمرکز بر هیجان سطح 2 (EFT) مدرس همایون ذوالفقاری نیا دانش آموخته کارگاه دکتر گرینبرگ از دانشگاه یورک کانادا از 13 مهرماه 96 به مدت  16 ساعت اطلاعات بیشتر با ارسال 9086 به 02188322630 یا از تلگرام  tarhinow10@

مشاهده مطلب