کارگاه جامع تربیت درمانگر اختلالات جنسی (سکس تراپی)

کارگاه جامع تربیت درمانگر اختلالات جنسی (سکس تراپی) ⭐️ مقدماتی و پیشرفته ⚜️مدرس : دکتر #عفتمرقاتیخویی (دکترای تخصصی سکسولوژی از استرالیا، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر گروه سلامت جنسی و خانواده بیمارستان امام خمینی تهران) 🟥 سر فصل های دوره: 🔹کلیات و مبانی رفتارهای جنسی چرخه بیولوژیک 🔸عاطفی-روانی و چرخه […]

مشاهده مطلب