تاریخ ارسال : ۹۳/۰۲/۱۸سوابق تحصیلی:

دکتری علوم روان درمانی در دانشگاه SFU اتریش (از جولای 2010).

Thesis:  Effectiveness of Short Term Dynamic Psychotherapy (STDP) interventions in the process of therapy using The Achievement of Therapeutic Objectives Scale (ATOS) model: A single case study.

کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه تهران، 1384.

پایان‌نامه: خودشناسی و شخصیت

کارشناسی فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، 1381

 

تألیفات و ترجمه ها

Tahmasb. A. R., Ghorbani, N., & Watson, P. J. (2008). Relationships between Self- and Peer-Reported Integrative Self-Knowledge and the Big Five Factors in Iran. Current Psychology, 27, 169-176.

طهماسب، علیرضا.، قربانی، نیما.، و پورحسین، رضا. (1385). خودشناسی انفکاکی و انسجامی: رابطۀ وجوه خودشناسی با پنج عامل بزرگ شخصیت. مجلة روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1، 76-57.

سنت‌کلر، مایکل. (1386). درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی خود (ترجمۀ علیرضا طهماسب و حامد علی‌آقایی). تهران: نشر نی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2000).

زیگموند فروید. (1388). زندگی علمی من (ترجمة علیرضا طهماسب). تهران: بینش‌نو. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1935).

بیتمن، آنتونی و هولمز، جرمی (1390). درآمدی نو بر روان‌کاوی: نظریه و درمان (ترجمة علیرضا طهماسب). تهران: بینش‌نو. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2003).

مالان، دیوید و دلاسلوا، پاتریشیا (1392). زندگی‌های دگرگون‌شده: تحولی در روان‌‌درمانگری پویشی (ترجمة علیرضا طهماسب). تهران: بینش‌نو. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2006).

هیوز، جودیث (زیر چاپ). گناه: تأملاتی روان‌کاوانه درباب اخلاقیات(ترجمة علیرضا طهماسب). تهران: بینش‌نو. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2008).

رایکرافت، چارلز (زیر چاپ). واژه‏نامه انتقادی روان‏کاوی (ترجمة علیرضا طهماسب). تهران: بینش‌نو. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1995).

قربانی، نیما.، طاهباز حسین زاده، سحر.، طهماسب، علیرضا.، صادقی،سیما.، و حمزوی، فاطمه (زیر چاپ) ارزشیابی بالینی و عینی شخصیت با نسخه فارسی SWAP-200: راهنمای تفسیر، نرم افزار، 200 کارت تشخیصیSWAP. تهران: بینش‌نو.

لیر، جاناتان (زیر چاپ). فروید (ترجمة علیرضا طهماسب و مجتبی جعفری). تهران: ققنوس. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2006).

 

کارگاه‌های آموزشی:   

Comparative psychotherapy, Dr. Omar Gelo, Wien, Austria, 2010.

The narrative Process Coding System, Dr. Kathrin Mortl, Wien, Austria, 2010.

History and development of modern psychotherapy. Prof. Alfred Pritz, Wien, Austria,2010.

Computer assisted qualitative research, Dr. Kathrin Mortl, Wien, Austria, 2011.

Monitoring and feedback of therapeutic change processes, Prof. Gunter Shciepek, Wien, Austria,2011.

The assessment of defense mechanism, Dr. Mariagrazia Di Giuseppe, Wien, Austria,2011.

Quantitative research methods in psychotherapy research, Dr. Dan Pokorny, Wien, Austria,2012.

Empirical research in cognitive-behavioral psychotherapy, Dr. Sandra Sassaroli, Dr. Giovanni Ruggero, Wien, Austria,2012.

New pathways to psychoanalysis: An example from a dissertation project, Dr. Karl Golling, Wien, Austria,2012.

Qualitative research methods in psychotherapy research, Dr. Kathrin Mörtl, Wien, Austria,2012.

 

 


ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.