تاریخ ارسال : ۹۷/۰۳/۱۳


سرفصل های دوره روانکاوی فرویدی

 

مدرس دکتر علیرضا طهماسب
(دانش آموخته دانشگاه زيگموند فرويد)

جلسه١: پيش زمينه/قرن١٩-فلسفه روانكاوي-نظريه انگيزش
جلسه٢: پيش زمينه/قرن١٩
جلسه٣:مطالعات در باب هيستيري
جلسه٤:مقالات تا ١٩٠٠-پروژه-نامه هاي فليس
جلسه٥:تاويل رويا- درباب رويا
جلسه٦:آسيب شناسي-لطيفه-سه رساله
جلسه٧:سه رساله-دُرا-گراديوا
جلسه٨:هاني-موش مرد
جلسه٩:لوتابجو-شربر
جلسه١٠:مقاله تكنيك
جلسه١١:توتم و تابو-نارسيسيزم
جلسه١٢:مقالات فرا روانشناسي
جلسه١٣:گرگ مرد- uncanny
جلسه١٤:كودكي كه تنبيه مي شود و همجنس گرايي در زنان-فراسوي اصل لذت
جلسه١٥:روانشناسي جمعي-ايگو و ايد
جلسه١٦:مازوخيزم-بازداري ايگو و اضطراب
جلسه١٧:آينده وهم-روان كاوي به دست غير پزشكان
جلسه١٨:تمدن و ملالت-درس گفتارها-مقالات در باب انكار
جلسه١٩:ادامه مقالات در باب دوپارگي-تحليل پايان پذير و پايان ناپذير
جلسه٢٠:ادامه بازسازي در درمان-موسي و يكتا پرستي

شروع دوره: 2تیر 97

ثبت نام از طریق تلگرام: @Tarhinow10

شماره های تماس:

09901185710

02188322630


ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.