دوره اتوکرنبرگ،سازمان شخصیت و مصاحبه ساختاریافته

دوره اتوکرنبرگ،سازمان شخصیت و مصاحبه ساختاریافته مدرس:دکتر طهماسب از ۱۶ اسفند ۹۶ ساعت۱۷ الی۲۰ ۵ جلسه و ۱۵ ساعت پیش ثبت نام از تلگرام @Tarhinow10 یا تماس با شماره ۸۸۳۲۲۶۳۰ شهریه ۳۹۰ هزار تومان با پرداخت ۳ قسط @TarhinowChannel

مشاهده مطلب

روانکاوی کلاینی

دوره روانکاوی کلاینی مدرس: دکتر طهماسب از ۱۴ بهمن ماه ۹۶ ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۰ جلسه و ۳۰ ساعت پیش ثبت نام از تلگرام @Tarhinow10 شهریه ۶۹۰ هزار تومان با پرداخت قسط اول تا ۷ بهمن @TarhinowChannel

مشاهده مطلب

کارگاه روابط عاطفی

کارگاه روابط عاطفی (از منظر یونگ) ۱۲ساعت ، ۴جلسه مدرس: دکتر #الهام_درستیان شروع دوره از ۶ دی ، چهارشنبه‌ها از ساعت۱۷/۳۰ الی ۲۰/۳۰ اطلاعات بیشتر از @Tarhinow10 @TarhinowChannel

مشاهده مطلب

مردانگی در اندیشه یونگ

مردانگی در اندیشه یونگ مدرس:دکتر #الهام_درستیان پیش ثبت‌نام ارسال کد ۹۱۴۶ به ۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰ شروع دوره از ۲۳ آبان ۹۶ ⚘زندگی بهتر “طرحی‌نو” می‌خواهد.

مشاهده مطلب

روابط ابژه

کارگاه روابط ابژه گرین،اگدن،بولاس،بکال،کرنبرگ،کوهات، وینی‌کات،فربرن،کلاین با تدریس اساتید منتخب ۴۰ساعت٬از۲۳ آذر،پنجشنبه‌ها از ساعت۱۳الی۱۷ ثبت‌نام با ارسال کد۹۱۳۶به۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰

مشاهده مطلب

کارگاه روان‌درمانی تحلیلی_کارکردی

کارگاه روان‌درمانی تحلیلی_کارکردی مدرس: علی_فیضی از ۲۴ آذر ۹۶ ۸ ساعت 🔺ثبت‌نام با شهریه کمتر تا ۳۰ آبان اطلاعات بیشتر با ارسال کد ۹۱۱۶ به ۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰ یا بااکانت تلگرام tarhinow10@

مشاهده مطلب

مردانگی در اندیشه یونگ

مردانگی در اندیشه یونگ مدرس:دکترالهام_درستیان پیش ثبت‌نام ارسال کد ۹۱۲۶ به ۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰یا ارتباط با اکانت تلگرام  tarhinow10@ . شروع دوره از ۱۷ مهر ۹۶ ⚘زندگی بهتر “طرحی‌نو” می‌خواهد.

مشاهده مطلب

دوره پیشرفته درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ACT

دوره پیشرفته درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ACT مدرس: علی_فیضی از ۲۴ آبان ۹۶ ۳ جلسه ۱۲ ساعت 🔺ثبت‌نام با شهریه کمتر تا ۱۰ آبان اطلاعات بیشتر با ارسال کد ۹۱۰۶ به ۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰ یا با اکانت tarhinow10@

مشاهده مطلب

دوره آموزشی درمانهای متمرکز بر هیجان سطح ۲ (EFT)

دوره آموزشی درمانهای متمرکز بر هیجان سطح ۲ (EFT) مدرس همایون ذوالفقاری نیا دانش آموخته کارگاه دکتر گرینبرگ از دانشگاه یورک کانادا از ۱۳ مهرماه ۹۶ به مدت  ۱۶ ساعت اطلاعات بیشتر با ارسال ۹۰۸۶ به ۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰ یا از تلگرام  tarhinow10@

مشاهده مطلب

روان درمانی اگزیستانسیال (مبحث مرگ با محوریت اندیشه هایدگر)

روان درمانی اگزیستانسیال  (مبحث مرگ با محوریت اندیشه هایدگر) مدرس: حمیدرضا ساسان فر sasanfar.ir از ۲۶ آبان ماه ۹۶ ثبت نام با شهریه کمتر تا ۱۳ آبان پیش ثبت نام با ارسال کد ۹۰۹۶ به ۰۲۱۸۸۳۲۲۶۳۰ یا از تلگرام زیر T.me/Tarhinow10

مشاهده مطلب