تاریخ ارسال : ۹۷/۰۱/۲۰


این دوره در مجموع ۱۰۲ ساعت است که سرفصل‌های زیر مربوط به ۳۶ ساعت دوره مقدماتی است.

1⃣:اصول و مبانی، مؤلفه های درمان شناختی رفتاری

2⃣:مرور نظریه های منتهی به شناخت درمانی

/ درمان بک/ تمرین اصول فکر، احساس، رفتار/ مفهوم پردازش شناختی/ مدل شناخت درمانی/ مثلث شناختی منفی بک/ سطوح شناخت/ افکار خودآیند منفی/ افکار واسطه ای/ طرحواره های شناختی بنیادین/ خطاهای شناختی

3⃣:ارزیابی در درمان شناختی رفتاری
روشهای ارزیابی/ مصاحبه بالینی شناختی رفتاری/ تشخیص/ مشاهده/ پرسشنامه/ خودپایی/ DTR/ آزمایش رفتاری/ درجه بندی شدت باورها

4⃣:مفهوم پردازی شناختی رفتاری
تعریف مفهوم پردازی موردی/ عناصر/ چارچوب/ فواید/ انواع مشکل، بیمار، اختلال/ دیاگرام، کاربرگ/ تمرین به دو حالت دیاگرام و کاربرگ

5⃣:ساختار جلسات در درمان شناختی رفتاری
مهارتهای عمومی (همدلی، گوش دادن فعال، انعکاس، بیان دیگر)/ مهارتهای کلان (تجربه گری مشارکتی، گفتگوی سقراطی، اکتشاف هدایت شده)/ مهارتهای ظریف (خلاصه سازی، بازخورد، تکلیف، ارائه منطق درمان)/ چارچوب درمان، جلسات، تکنیکها/ فرآیند معمول/ اهداف جلسه اول/ ساختار جلسه اول/ اهداف و ساختار جلسه 2 تا 16

6⃣:تکلیف در درمان شناختی رفتاری
تعاریف و فواید/ مرحله 1 طراحی/ مرحله 2 پیروی/ مرحله 3 مرور/ انواع تکالیف براساس هدف/ آگاهی/ برنامه ریزی/ تنظیم هیجان/ کفایت/ فرضیه آزمایی/ بررسی و رفع موانع اجرای تکالیف

7⃣:تمرین عملی
تکنیک های مصاحبه، ارزیابی، و تکلیف دهی


ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.