تاریخ ارسال : ۹۷/۰۳/۳۱دوره آموزشی پیشرفته درمان شناختی رفتاری

مرکز مشاوره طرحی نو

دکتر مصطفی زارعان

 

عناوین و محتوای دوره پیشرفته

جلسه عنوان کارگاه محتوا
جلسه اول درمان شناختی رفتاری اختلال افسردگی اساسی (1) مروری بر نظریه ها، علایم، تبیین شناختی رفتاری، مصاحبه، ارزیابی، مفهوم پردازی، و طرح درمان برای افسردگی
جلسه دوم درمان شناختی رفتاری اختلال افسردگی اساسی (2) کاربرد تکنیک های رفتاری و شناختی در درمان افسردگی
جلسه سوم درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی مروری بر نظریه ها، علایم، تبیین شناختی رفتاری، مصاحبه، ارزیابی، مفهوم پردازی، و طرح درمان برای اضطراب اجتماعی

کاربرد تکنیک های رفتاری و شناختی در درمان اضطراب اجتماعی

جلسه چهارم درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس فکری عملی (1) مروری بر نظریه ها، علایم، تبیین شناختی رفتاری، مصاحبه، ارزیابی، مفهوم پردازی، و طرح درمان برای وسواس
جلسه پنجم درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس فکری عملی (2) کاربرد تکنیک های رفتاری و شناختی در درمان وسواس
جلسه ششم درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب فراگیر مروری بر نظریه ها، علایم، تبیین شناختی رفتاری، مصاحبه، ارزیابی، مفهوم پردازی، و طرح درمان برای نگرانی

کاربرد تکنیک های رفتاری و شناختی در درمان نگرانی

 

هر جلسه کارگاهی شامل بحث، پرسش و پاسخ، تمرین فردی و گروهی، و اجرای نقش بیمار خواهد بود.

هر جلسه کارگاهی به مدت 5 ساعت برگزار می شود.

شروع دوره: 28 تیر 97

شماره تماس: 09901185710 – 02188322630


ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.