دوره جامع تربیت درمانگر هیجان مدار (EFT) با تمرکز بر زوج درمانی

💠 دوره جامع تربیت درمانگر هیجان مدار (EFT) با تمرکز بر زوج درمانی 💢 طرحی‌نو‌ با همکاری موسسه بین المللی هیجان مدار ایران – مورد تایید انجمن بین‌المللی ICEEFT – برگزار می‌کند: ⚜️مدرسان : ▪️دکتر عذرا اعتمادی : درمانگر رسمی آیسفت کانادا تحت مدیریت سوزان جانسون، عضو برد تخصصی انجمن هیجان مدار ایران (ایرفت) — […]

مشاهده مطلب

درمان هیجان مدار EFT

 دوره درمان هیجان مدار  طرحی‌نو‌ با همکاری انستیتو هیجان مدار ایران – تنها مرکز مورد تاییدانجمن بین‌المللیISEFT در ایران – برگزار می‌کند: مدرس: مسعود شریف زاده (دانش آموخته مستقیم پروفسورگرینبرگ، کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی و عضو انستیتو هیجان مدار ایران) سرفصل‌ها و جدول شهریه دوره درمان هیجان مدار(EFT) 🔺صورت بندی موردی 🔺مفهوم همدلی 🔺پردازش های […]

مشاهده مطلب